Czech Republic

SST
(Svaz strojírenské technologie)

Politických veznu 11/1419
CZ – 113 42 Praha 1

Tel : +420 234 698 111
E-mail : svaz@sst.cz 
Website : http://www.sst.cz